Connectivity

NDIX levert als Carrier met een fijnmazig business-to-business ethernet netwerk in Nederland en Duitsland het gewenste aantal 802.1Q ethernet verbinding tussen business klanten en de dienstaanbieders naar keuze.

De bewustwording van de grote risico’s die men loopt bij het gebruik van het publieke internet voor de bedrijfsvoering is evident bij onze klanten. Het is een gegeven dat beveiliging van systemen nog immer enkel reactief kunnen reageren op beveiligingsrisico’s, gerichte aanvallen of brute force aanvallen. Men loopt altijd achter de feiten aan.

Wat bij de keuze voor het type cloud misleidend kan zijn is de term “Private” in een Private Cloud architectuur. Private slaat op het type cloudomgeving en niet op de onderliggende infrastructuur. Dit kan even goed het onveilige publieke internet zijn.

Klanten op het NDIX netwerk kunnen kiezen hoe ze met hun cloudomgeving koppelen. Dit staat los van het type architectuur (public, private, hybride) die gekozen wordt. Klanten op het NDIX netwerk kunnen gratis een 802.1Q ethernet verbinding laten bouwen tussen de klant en hun Cloud leverancier. Hierdoor ontstaat een private koppeling waarbij de gevaren, zoals die op het publieke internet, niet van toepassing zijn. Het NDIX netwerk levert op geen enkele wijze private koppelingen die onderliggend gebruikmaken van het publieke internet dus de gevaren van dit medium kunnen zich niet voordoen op het NDIX netwerk. Alle cloudmodellen (b.v. SaaS, IaaS en PaaS) kunnen het veiligst over een private NDIX koppeling gebruikt worden.

Door het grote aantal internetaanbieders op het NDIX netwerk is het ook mogelijk om via het publieke internet naar een cloudleverancier te connecteren of voor een hybride oplossing te kiezen.

Een ander belangrijk aspect van het NDIX netwerk ten behoeve van clouddiensten is de zeer lage en zeer constante latency die het NDIX glasvezel netwerk levert. Een voorbeeld hiervan is de Round-trip time tussen Frankfurt en Amsterdam deze zit op 8 milliseconde. Dus ook voor een stabiele en zeer snelle verbinding tussen klant en dienstaanbieder is een 802.1Q ethernet verbinding over het NDIX netwerk geschikter dan een koppeling over het publieke internet.

Verzekeringsmaatschappijen verhogen regelmatig de premies omdat zij minder geloven in de beveiliging van cloudkoppelingen. Met de cloudkoppeling via een 802.1Q ethernet verbinding op het NDIX netwerk loopt u minder gevaren. Hiermee kunt u tevens aantonen aan de verzekeringsmaatschappij dat zowel klant als cloudleverancier zich optimaal inzetten voor Cybersecurity. Hiermee kunnen premieverhogingen worden vermeden.